luns, 7 de outubro de 2013

De 'isto', 'iso' e 'aquilo'

As chamadas formas neutras do demostrativo son na realidade formas que só se usan predicativamente

Mentres o resto das formas admiten tanto un uso atributivo:
  • Este rapaz é o meu curmán.
  • Dille á aquela nena que pare quieta.

canto predicativo:
  • O meu curmán é este.
  • Dillo á aquela.

As chamadas formas neutras só o admiten predicativo. Por norma, non teñen referentes na oración, ao contrario do resto das formas. Mesmo así, poden combinarse con outras formas neutras:
  • Todo iso é mentira (obsérvese que o equivalente portugués deste exemplo tamén ten unha forma neutra: tudo, de modo que: Tudo isso é mentira)
  • Isto teu é de loucos
Ningún comentario: