mércores, 25 de setembro de 2013

De 'quererche/lle ben'

A expresión galega querer ben a alguén úsase frecuentemente para expresar afecto ou estima por alguén. Úsase cos clíticos de dativo che e lle. Eis algúns exemplos:

  • Quéroche ben, xa o sabes
  • Ao teu irmán, quérolle ben

Esta forma galega é idéntica á italiana: volere bene a qualcuno. De facto, a tradución dos exemplos anteriores en italiano é idéntica:

  • Ti voglio bene, già lo sai
  • A tuo fratello voglio bene

Ningún comentario: