mércores, 26 de agosto de 2015

Acerca de 'continuar' e 'seguir'

Estes dous verbos tenden a ser empregados case igual en galego pola influencia do español, mas teñen valores diferentes.

Seguir úsase para se referir aos pasos, ao rastro, en definitiva, ir por tras de algo ou alguén.
 • Seguimos as súas pegadas por toda a cidade
 • Sigo a súa carreira cinematográfica con ben de interese.

Continuar indica a non a interrupción de algo, a continuación. Moitas veces é substituíbel por proseguir.
 • Continuou a correr despois de recibir un golpe na cabeza durante a carreira.
 • Continuaremos coas aulas despois da pausa.

A perífrase *seguir a non é correcta en galego, está influída polo español; a única forma correcta é continuar a:
 • Se continuades a falar así, vanvos botar da sala.
 • Co teu permiso, continúo a ler.


Estes dous verbos tendem a ser empregados quase igual em galego pola influência do espanhol, mas tenhem valores diferentes.

Seguir usa-se para se referir aos passos, ao rastro, en definitiva, ir por trás dalgo ou alguém.
 • Seguimos as suas pegadas por toda a cidade
 • Sigo a sua carreira cinematográfica com bem de interesse.
Continuar indica a nom a interrupçom dalgo, a continuaçom. Muitas vezes é substituível por prosseguir.
 • Continuou a correr depois de receber um golpe na cabeça durante a carreira.
 • Continuaremos com as aulas depois da pausa.
perífrase *seguir a nom é correta em galego, está influída polo espanhol; a única forma correta é continuar a:
 • Se continuades a falar assim, vão-vos botar da sala.
 • Com a tua permissom, continuo a ler.

Ningún comentario: