domingo, 30 de agosto de 2015

Nexos casteláns a evitar

Úsanse en galego, mesmo na norma oficial, unha serie de nexos que ligan frases ou períodos que están directamente tomados do castelán e que son de todo incorrectos en galego. Estes son os máis comúns, xunto coas formas enxebres que se poden usar en galego:
  1. *Desde logo: certamente, de certo, sen dúbida
  2. *En canto: así que, da que
  3. *En canto a: canto a, a respecto de
  4. *Por suposto: serve o dito para desde logo máis acima, tamén claro.

Eis algúns exemplos construídos con eles:
  1. Este rapaz sabe, de certo/ certamente/ sen dúbida, de que está a falar.
  2. Así que/ da que chegues, chámame.
  3. Canto ás verbas para este ano, houbo un corte no orzamento ben importante.
  4. Claro/ certamente, non haberá máis discusións sobre ese asunto

Cómpre ter presente que encanto é tamén un adverbio (portugués enquanto) idéntico a mentres:
  • Ficaron calados mentres/ encanto estiveron aquí. Ningún comentario: