mércores, 6 de novembro de 2019

Estrutura informativa: Tema e rema

En calquera enunciado hai dous elementos coñecidos coma tema e rema.

O tema é aquilo se dá por sabido e que relaciona un enunciado co coñecemento previo que se poida ter, encanto o rema é a parte nova.

Daquela, a estrutura normal de calquera enunciado posúe unha dupla estrutura informativa (pragmática) e sintáctica:
  
T
R
S
V
O
Os nenos
crebaron
os vidros da xanela


Un procedemento para o obxecto (ou adxunto) non ser automaticamente o rema é a topicalización


Em qualquer enunciado hai dous elementos conhecidos coma tema rema.

tema é aquilo se dá por sabido e que relaciona um enunciado com o conhecimento prévio que se poda ter, enquanto o rema é a parte nova.

Daquela, a estrutura normal de qualquer enunciado possui umha dupla estrutura informativa (pragmática) e sintática:
  
T
R
S
V
O
Os nenos
quebrárom
os vidros da janela


Um procedimento para o objeto (ou adxunto) nom ser automaticamente o rema é a topicalizaçom

Ningún comentario: