luns, 13 de decembro de 2021

Valores sintácticos dos clíticos

 En galego, como en todas as linguas románicas, os clíticos teñen valores diversos do punto de vista sintáctico.

1. Marca de caso. É o valor primario que aparece sempre que o clítico fai referencia ao obxecto (directo ou indirecto). Con este uso, os clíticos teñen caso (acusativo ou dativo na 3P e mais na 2PS):

 • Xa te vin pola rúa (acusativo)
 • Xa che berrei na rúa (dativo)
 • Xa a vin (acusativo)
 • Xa lle respondín (dativo)
2. Marca de diátese ou voz. Neste caso, cando se trata da voz media impersoal, o clítico se vén utilizado:
 • Vívese moito ben aquí.
 • No verán alúganse moitos apartamentos na vila.
Se se tratar da voz media ergativa, é capaz que non haxa calquera operador, mais se o houber, hai dúas hipóteses.

Que sexa só se porque non se dá fóra da terceira persoa e neste caso é capaz que non se exprese.
 • O televisor avariou(se).
 • A xornada alongou(se) máis do previsto.
Que sexa calquera dos clíticos, porque se conxuga xunto co verbo:
 • Rebeláronse contra o poder estabelecido.
 • Opereime de apendicite.
3. Marca pragmática, chamada dótico. Neste caso, o clítico non ten calquera valor sintáctico, mais pragmático.

Hai un primeiro uso coincidente co castelán ou o portugués chamado solidario:
 • Choveunos polo camiño (pt. choveu-nos pelo caminho)
 • Non me ladres, queres?
 • Os nenos cántanvos como os anxos
O galego ten, ademais, un uso de seu, chamado mirativo, que só se usa en segunda persoa.
 • Évos tarde, por que non marchades xa?
 • Estouche farto desta situación
Este uso mirativo equivale moitas veces ao emprego de mesmo en portugués:
 • É mesmo tarde, porque não vão embora?
 • Estou mesmo farto desta situação
Importante: o galego carece do uso do dótico intensivo do castelán:
 • *Linme todo o libro > lin todo o libro
 • *Prepareime a cea > preparei a cea
 • Coméstesvos os ovos estrelados? > comestes os ovos estrelados?

Ningún comentario: