luns, 13 de decembro de 2021

Construcións reflexivas e recíprocas

Para expresar a reflexividade, o galego só marca o obxecto directo:

Polo xeral, chega co clítico (en acusativo, na 3P se)

 • Laveime ben esta mañá.
 • Enfeitácheste formal hoxe?
 • Non nos vemos no espello.
Se se quere enfatizar cun pronome, este acostuma ir acompañado de mesmo(s)/a(s) ou propio(s)/a(s).

 • Laveime ben a min mesmo/a esta mañá.
 • Enfeitácheste ti mesmo/a formal hoxe?
 • Non nos vemos a nós mesmos/as no espello.

O galego, á diferenza do castelán, non expresa o reflexivo cando se trata do obxecto indirecto:
 • *Pinteime os beizos > pintei os beizos
 • *Lavouse a cara > lavou a cara
Para a reciprocidade, úsanse os clíticos da mesma maneira que na reflexividade:
 • Criticámonos sempre con moito respecto
 • Escribiádesvos todos os meses.
 • É mellor non nos insultarmos
Loxicamente hai casos de ambigüidade, como en;
 • Os actores gustaban de se describir espontaneamente
No exemplo anterior, pode entenderse que se describen a si mesmos/as ou uns aos outros.

Como se ve, a forma plena da reciprocidade é un(s) ao(s) outro(s) | unha(s) á(s) outra(s).
 • Os conselleiros louvávanse uns aos outros despois do consello.

Ningún comentario: