domingo, 7 de marzo de 2010

Botar ~ deitar

Estes dous verbos poden ser confundidos en Galego, porque xeralmente son traducíbeis en Castelán como echar.

BOTAR

Pode ter como sinónimos guindar, tirar, aventar, normalmente a pouca distancia.
  • Non sexas porco. Bota os papeis á papeleira

Tamén se usa en expresións feitas:
  • Botar gasolina
  • Botar contas
  • Botar unha película

Non se debe traducir con botar certas expresións que en Castelán levan echar:
  • echar(se) a + INF: comezar a / empezar a
  • echar una mano: na lingua falada úsase botar unha man, que é un calco do Castelán (non o podemos, porén considerar incorrecto), mais é preferíbel dar unha man.
  • echar de menos: tamén neste caso se usa na lingua falada botar de menos, que é igualmente calco do castelán. É recomendábel usar ter saudades de, ter señardade(s) de, faltar.

Doutra banda, o verbo botar tamén se refire ao feito de bater unha pelota contra o chan e provocar que salte para arriba, en cuxo caso o verbo castelán equivalente é o mesmo.

Un último uso do verbo botar en Galego, exclusivo de seu, é como sinónimo de demorar.
  • Botamos dúas horas para chegar á aldea.

DEITAR

Normalmente é pronominal: deitarse. No Galego moderno úsase para expresar a acción de se colocar en posición horizontal, normalmente para descansar, por iso equivale ao Castelán echarse.
  • Deítate un chisco e descansa, que vés moi cansa da viaxe.

En Galego antigo, porén, podía equivaler a botar, como aínda acontece en Portugués.

1 comentario:

Miguel Anxo Meixueiro dixo...

Respeito á expressom "botar de menos", eu registrei na fala da minha família, umha avoa concretamente, a expressom "topar em falta", que entronca co antigo galego "achar menos", donde a expressom em castelao.