xoves, 11 de marzo de 2010

De 'se', 'sé' e 'si'

Estas palabras adoitan causar abondos problemas en Galego, nomeadamente a primeira e a terceira, polas interferencias co castelán.

SE:

(a) Clítico (usos diversos)
  • Traballase pouco aquí, eh?
  • Non se lembra diso?
(b) Conxunción (completiva e condicional)
  • Non sei se saberán chegar sós.
  • Se non me dis nada, marcho.
:

(a) sinónimo de catedral.
  • Estaban a facer obras de restauración na sé
(b) imperativo do verbo ser 2PS:
  • boa persoa, queres?

SI:

(a) Pronome persoal oblicuo reflexivo:
  • Só o pensou para si.
(b) Adverbio de afirmación
  • Si, coñezo esa persoa.
Agora convén ver as equivalencias dos elementos anteriores co castelán e co portugués:

Ningún comentario: