martes, 22 de abril de 2014

'Del(a)'

A contracción de de cos pronomes el, ela, eles, ela ten algúns valores especiais que analizaremos a seguir.

En primeiro lugar, trátase da mera contracción:
  • Non sei nada del(a) desde hai meses.
  • Deles non che quero nada.

En segundo lugar, ten valor de posesivo sempre posnominal. Imos, xa que logo, ocuparnos do segundo valor, o de posesivo, visto que ten un valor especial.

Dunha banda, non debe ser confundido con de seu.

Doutra banda, equivale a seu, súa cando este posesivo fai referencia á terceira persoa, non á persoa de cortesía (vostede). Por tanto, na maioría dos casos, son intercambiábeis:
  • A súa casa = a casa súa = a casa del(a).

Como posesivo, del(a) é sempre posnominal, mais pode funcionar tanto atributiva canto predicativamente:
  • Esa casa é súa /del(a)
  • Esa é a casa del(a)


A contraçom de de com os pronomes ele, ela, eles, ela tem alguns valores especiais que analisaremos a seguir.

En primeiro lugar, trata-se da mera contraçom:
  • Não sei nada dele/dela desde há meses.
  • Deles não te' quero nada.

Em segundo lugar, tem valor de possessivo sempre posnominal. Imos, já que logo, ocupar-nos com o segundo valor, o de possessivo, visto que tem um valor especial.


Por um lado, nom deve ser confundido com de seu.

Por outro lado, equivale a seu, sua quando este possessivo fai referência à terceira pessoa, nom à pessoa de cortesia (você). Portanto, na maioría dos casos, son intercambiáveis:
  • A sua casa = a casa sua = a casa dele/a.
Como possessivo, dele/a é sempre posnominal, mas pode funcionar tanto atributiva quanto predicativamente:
  • Essa casa é sua /dele/a
  • Essa é a casa dele/a

Ningún comentario: