domingo, 15 de novembro de 2015

Acerca de 'onda'

Onda é unha preposición de lugar. Na entrada correspondente do VOLG dise:

 Expresa proximidade espacial.

Fun onda el e atopeino chorando. SINÓNIMOS xuntaxunto a 

Equivale tamén a ao carón de, cabo (de). Sendo unha preposición, vai seguida do caso oblicuo cando se usa seguida dun pronome:
  • Podes hospedarte onda min, se queres
Úsase, ademais, cun valor semellante ao do francés chez ou o italiano da para expresar o concepto de na casa de:
  • O Fernando anda onda o Loís 
  • Espero por ti onda o Carlos 

Onda é uma preposiçom de lugar. Na entrada correspondente do VOLG di-se:


 Expressa proximidade espacial. 

Fum onda ele e atopei-o chorando. SINÓNIMOS juntajunto a

Equivale também a ao carom de, cabo (de). Sendo uma preposiçom, vai seguida do caso oblíquo quando se usa seguida dum pronome:
  • Podes hospedar-te onda min, se queres
Usa-se, ademais, com um valor semelhante ao do francês chez ou o italiano da para expressar o conceito de na casa de:
  • O Fernando anda onda o Loís 
  • Espero por ti onda o Carlos 
Ningún comentario: