luns, 16 de novembro de 2015

Acerca de 'mudar' e 'cambiar'

Por influencia do español, úsase cambiar como verbo de significado xeral, cando na realidade se trata dun verbo cun significado restrito. No inicio, cambiar refírese só a operacións financeiras (cambio de moeda, por exemplo), tamén a mudar de cor. 

  • Boa tarde, podo aquí cambiar euros por dólares?

Polo contrario,  para o uso xeral, o verbo normal en galego é mudar

  • Xa mudou de idea outra vez
  • Mudáronme o posto para outra cidade
  • Andan a mudar os responsábeis polas obras públicas
  • Á miña rúa mudáronlle o nome


Por influência do espanhol, usa-se cambiar como verbo de significado geral, quando na realidade se trata dum verbo com um significado restrito. No início, cambiar refere-se só a operações financeiras (câmbio de moeda, por exemplo), também a mudar de cor. 
  • Boa tarde, podo aqui cambiar euros por dólares?
Polo contrário,  para o uso geral, o verbo normal en galego é mudar
  • Já mudou de ideia outra vez
  • Mudárom-me o posto para outra cidade
  • Andam a mudar os responsáveis polas obras públicas
  • À minha rua mudárom-lhe o nome

Ningún comentario: