venres, 21 de xaneiro de 2022

Interfixos

Un interfixo ou infixo é un elemento que se coloca:

 1.  entre o lexema e o morfema desinencia por un lado, 
 2.  ou entre o radical e o sufixo, por outro. 

Ten basicamente un valor fónico, de apoio, mais do punto de vista morfolóxico non fornece nada.

No primeiro caso, cando se trata do elemento que se coloca entre o lexema e a desinencia, o máis frecuente é -c- (co valor de /θ/) para a formación do diminutivo:

 • pai > paiciño
 • nai > naiciña
 • pan > panciño
 • café > cafeciño
Como se aprecia nos casos anteriores, o interfixo é usado para facilitar a pronuncia en casos en que o lexema remata en nasal, ditongo ou vogal tónica.

No segundo caso, os interfixos van entre o radical e os morfemas en casos de derivación:
 • comer > comichón
 • durmir > durmichón
 • saber > sabichón
 • café > cafeteira
 • té > teteira
 • coco > cocoteiro
 • pan > panadeiro
 • sal > salgado

Ningún comentario: