venres, 12 de febreiro de 2010

Acentuación diacrítica

En galego distínguense pares de palabras polo acento. Nalgúns casos trátase de palabras que se distinguen por teren vogal aberta ou pechada (ven ~ vén), onde normalmente se acentúa o par coa vogal aberta. 

Noutros casos distínguese unha palabra tónica doutra átona.

A listaxe de uso do acento diacrítico en galego é a seguinte:

 1. á (a + a artigo; subst.)    a (artigo; pron.; prep.)
 2. ás (a + as artigo; subst.) as (artigo; pron.)
 3. bóla (‘esfera’) bola (peza de pan)
 4. cá (ca + a)ca (conx.)
 5.  cás (ca + as)    cas (prep.)
 6. chá (‘plana’)   cha (che + a)
 7. chás (‘planas’) chas (che + as)
 8. có (ca + o)      co (con + o)
 9. cómpre (‘é mester’) compre (‘merque’)
 10. cómpren (‘son mester’) compren (‘merquen’)
 11. cós (ca + os; subst.)   cos (con + os)
 12. dá (pres. e imp. de dar)   da (de + a)
 13. dás (pres. de dar)   das (de + as)
 14. dó (‘compaixón’)    do (de + o)
 15. é (pres. de ser)   e (conx.)
 16. fóra (adv.)   fora (antepret. de ser e ir)
 17. má (‘ruín’)   ma (me + a)
 18. máis (adv. e pron.)   mais (conx.)
 19. más (‘ruíns’) mas (me + as)
 20. nó (subst.)    no (en + o)
 21. nós (pron. tónico; pl. de nó) nos (pron.átono; en + os)
 22. óso (do corpo)    oso (animal)
 23. pé (parte do corpo)   pe (letra)
 24. póla (‘rama’) pola (‘galiña’; por + a)
 25. pór ("poñer") por (prep.)
 26. présa ("apuro") presa ("prendida"; "presada")
 27. sé ("sede eclesiástica"; imp. de ser) se (conx.; pron.)
 28. só (adv. e adx.)  so (prep.)
 29. té ("infusión")    te (pron.; letra)
 30. vén (pres. de vir) ven (pres. de ver; imp. de vir)
 31. vés (pres. de vir) ves (pres. de ver)
 32. vós (pron. tónico) vos (pron. átono)

Ningún comentario: