venres, 12 de febreiro de 2010

Uso da diérese

Úsase coa letra 'u' para indicar que se pronuncia esta vogal nas sílabas 'güe', 'güi', fronte a 'gue', 'gui':
  • antigüidade, bilingüe, argüír, argüían, lingüista, lingüística, ungüento etc.
Úsase tamén coa letra 'i' na primeira e segunda persoas de plural dos copretéritos de indicativo dos verbos rematados en –aer, –oer –aír e –oír:
  • caïamos,caïades,
  • doïamos, doïades,
  • moïamos, moïades,
  • oïamos,oïades,
  • saïamos, saïades,
  • traïamos, traïades

A razón de colocar esta diérese é que o i forma sílaba en por si (ca-i-a-mos),aínda que é átono. Desta maneira distinguimos estas formas das do presente de subxuntivo, en que o i forma ditongo: caiamos, caiades (ca-ia-mos, ca-ia-des). Consecuentemente, tamén levan diérese os copretéritos de indicativo dos verbos en -uír, aínda que neles non haxa posibilidade de homonimia co presente de subxuntivo:
  • argüïamos, constituïamos, constituïades.


Ningún comentario: