mércores, 3 de febreiro de 2010

De 'habitación', 'cuarto' e formas relacionadas

En galego hai unha lixeira confusión co vocábulo que fai referencia á parte da casa usada como dormitorio por mor do cruzamento co castelán. Alén diso, o propio termo para facer referencia ao lugar de morada introduce máis confusión por non coincidiren os significados cos galegos.

CUARTO

É a palabra tradicional para se referir a unha peza da casa, normalmente usada para durmir. Ora ben, pode referirse a outras partes, para o cal pode perfectamente levar unha proxección cun Sintagma Preposicional: o cuarto dos invitados, o cuarto dos trastes etc.

HABITACIÓN

Úsase incorrectamente como sinónimo de cuarto. Na realidade é sinónimo de vivenda. E así é usado en portugués (habitação), francés (habitation).

ALCOBA

É sinónimo de cuarto, tamén en español e en portugués (coa lóxica mudanza ortográfica: alcova).

MORADA

É sinónimo de habitación e de vivenda en moitos casos, aínda que pode ser máis ben domicilio. Máis información sobre este uso pode ser atopada aquí.

Ningún comentario: