venres, 12 de febreiro de 2010

Outros casos de acentuación

Non se acentúan os interrogativos nin coma directos nin coma indirectos Só se acentúan para evitar posibles anfiboloxías:
  •     dille que queres
  •     dille qué queres
Non se acentúan os demostrativos cando funcionan coma pronomes.
  •     Non sei se prefiro este ou aquel.
Non se acentúan os verbos da mesma maneira cando van amalgamados con pronomes clíticos: cantará mais cantarase, cantarame. É excepción é en éo, éche, énos, etc. que sempre mantén o seu acento.

Non se acentúan en ningún caso os adverbios rematados en -mente.

Non son  palabras esdrúxulas senón graves:
  •     atmosfera, heroe, omoplata, parasito, paxaro, diocese,
Son palabras esdrúxulas e non graves:
  • auréola, alvéolo, rubéola, anódino, termóstato, réptil (e todos os rematados en –til, como téxtil), térmite
así como a terminación: –íaco/a: austríaco, cardíaco etc.

Ningún comentario: