mércores, 6 de abril de 2011

Acentuación de pronomes interrogativos

Os pronomes interrogativos en galego, á diferenza do que acontece en castelán, non se acentúan practicamente nunca.

Nas cláusulas interrogativas directas non se acentúan nunca e ademais non é preciso pór un signo de acentuación inicial:
  • Quen che trouxo ese paquete?
  • Para onde imos agora?
  • De que estades a falar?

Nas cláusulas interrogativas indirectas só o leva en casos de dúbida (que son mínimos), polo cal é mellor non os acentuar nunca:
  • Dime para quen traballas.
  • Preguntounous onde deixaramos os vultos.

Os casos de dúbida son ben raros. Eis un:
  • Explícame que está a escribir (completiva)
  • Explícame qué está a escribir (interrogativa indirecta, mais mesmo neste caso pode omitirse a acentuación)

Ningún comentario: