mércores, 6 de abril de 2011

De 'dirección' e 'enderezo'

Estas dúas palabras tradúcense en castelán igual, "dirección". Non obstante, en galego é preciso distinguilas, porque os seus significados son ben diversos:

DIRECCIÓN
sentido do movemento.
  • O auto perdeu o control e moveuse en todas as direccións.

ENDEREZO
rexistro do domicilio
  • O meu enderezo figura na traseira dese documento

Ningún comentario: