mércores, 6 de abril de 2011

De '-zo/-a' e

Tras a reforma normativa de 2003, introducíronse algunhas mudanzas que afectan a determinadas palabras que antes se escribían con —cio/a e que desde entón se escriben con —zo/a. Non imos dar unha lista exhaustiva, mais eis as principais:
  • licenza
  • servizo
  • espazo
  • estanza
  • presenza (mais o verbo é presenciar)
  • graza(s)
  • diferenza (mais o verbo é diferenciar)
  • prezo

Aínda que non pertence a este grupo, a forma correcta é estudar, cos seus derivados estudante, estudo, mais existe estudio (=cuarto de traballo) diferente de estudo (=acción de estudar), ben como estudoso (=que estuda moito) distinto de estudioso (=especialista).

Ningún comentario: