mércores, 18 de setembro de 2013

Amalgamas de determinante e cuantificador

En galego existen un par de casos de formas amalgamadas de determinante e cuantificador. Son estas:
  • este, ese, aquel + outro > estoutro, esoutro, aqueloutro
  • cada + un + seu > cadanseu


Trátase de formas compostas de demostrativo con cuantificador. En galego van unidas e forman unha unidade.

Sobre o primeiro caso, o paradigma completo é como segue:

SG
PL
M
F
N
M
F
estoutro
estoutra
estoutro
estoutros
estoutras
esoutro
esoutra
esoutro
esoutros
esoutras
aqueloutro
aqueloutra
aqueloutro
aqueloutros
aqueloutras


O neutro ten un uso exclusivamente predicativo:
  • Estoutro que me contas éche ben interesante


Sobre o segundo caso, o paradigma é:

SG
PL
M
F
M
F
cadanseu
cadansúa
cadanseus
cadansúas

Só se usa co posesivo de terceira persoa, mais podería tamén empregarse a forma non amalgamada:
  • Levaron para as ferias cadansúa caravanaNingún comentario: