mércores, 15 de setembro de 2010

Formas de cortesía


As formas de cortesía do galego padrón son vostede para o singular e vostedes para o plural, en portugués você e vocês respectivamente.

Réxense pola terceira persoa canto ao verbo e por tanto requiren dos clíticos da terceira persoa: o, a, os, as, lle, lles.
  • Eu a vostedes non os coñezo
  • Ordenamos que lles trouxesen as toallas limpas a vostedes

E por esa mesma lóxica, os posesivos son tamén os da terceira persoa: seu, súa, seus, súas. Caso se quixer distinguir entre a terceira persoa propiamente e a persoa de cortesía, pódense usar as formas analíticas con de:
  • Ese saio é seu (ambiguo)
  • Ese saio é del
  • Ese saio é de vostede

É parte do uso galego –embora non se recolla na lingua padrón– o emprego das formas reflexivas co posesivo, que, doutra banda, é normal en portugués:
  • Eu quería falar consigo(= con vostede)
  • Hai moito tempo que non sei nada de si (=de vostede)

É interesante observar, canto ao seu uso, que as formas de cortesía galega son relativamente simples. O galego non ten tres graos como ten o portugués, senón dous, como o español. Obsérvese o seguinte cadro que recolle as formas de cortesía e a segunda persoa nas dúas variantes do portugués e o galego:
* Ten un uso moi limitado no Brasil. Xeralmente foi substituído por você
** Non é portugués padrón, úsase nas áreas nor-orientais do país e aínda con valor arcaizante na literatura.
*** É forma considerada dialectal mais correcta en galego, que se usa en máis da metade do territorio.

Ningún comentario: