luns, 2 de agosto de 2010

Conectores sintácticos: casos

O galego ten unha serie de conectores sintácticos que son mal utilizados. A seguir presentamos algúns deles que pola influencia do español, ora non se usan, ora son mal usado. Tomamos o portugués padrón como referencia para explicar o seu uso:

CASO

É un conector condicional procedente da redución de en caso que, que rexe conxuntivo:
  • Caso che doa a barriga, chámame

MAL

Equivale a case (que) non, ou ao español apenas:
  • Mal sabe falar este coitado (=case non sabe falar...)

ASÍ QUE

É un conector temporal equivalente a tan logo como, tan cedo como. Equivale ao español en cuanto, de aí que se faga un calco en canto, que non é forma galega (e claro falso amigo co portugués enquanto):
  • Así que chegues, chámanos.
  • Así que o relatorio estivo preparado, convocaron os conselleiros.

EMBORA
.
As normas actuais do galego non recollen este conector, mais existe en galego. Equivale a ainda que, coa particularidade de que rexe conxuntivo (subxuntivo):
  • Embora non o saibas, non quedes en silencio e infórmate.
Ningún comentario: