sábado, 7 de agosto de 2010

Os argumentos do predicado

A cuestión dos argumentos do predicado (ou sexa do verbo lexical, o verbo principal da oración) fai referencia a cada un dos elementos que precisa o devandito predicado desde o punto de vista semántico para ter significado completo. 

Os argumentos, tamén chamados valencias, son variábeis segundo a natureza semántica do predicado. 

Hai predicados que precisan unha soa valencia: 
  • correr > alguén corre
 hainos que precisan dous: 
  • ler > alguén le algo; 
 hainos mesmo que precisan tres: 
  • pór > alguén pon algo nalgures
 e até hainos que non teñen ningún: 
  • chover > chove
 Ora ben, hai elementos que non son obrigatorios para os predicados teren significado completo, como en: 
  • Antonio le un libro na estación
 Neste caso, na estación non é unha valencia, é un elemento prescindíbel.

Ningún comentario: