luns, 2 de agosto de 2010

O infinitivo conxugado: formas e usos básicos

O infinitivo conxugado é un dos elementos máis senlleiros do galego-portugués. É o único idioma románico (xunto co sardo logudorés, mais aquí está en franca decadencia) que presenta o infinitivo con desinencias de conxugación.

É fundamental que non se perda en galego, pois é un dos seus signos identitarios máis importantes. Eis as súas desinencias nas tres conxugacións (de facto aparece en catro persoas, ficando dúas delas sen desinencia ou como desinencia :

FALAR
              falar
              falares
              falar
              falarmos
              falardes
              falaren

BEBER
              beber
              beberes
              beber
              bebermos
              beberdes
              beberen

PARTIR
              partir
              partires
              partir
              partirmos
              partirdes
              partiren

Canto ao seu uso, non é tan complexo como adoitan mostrar os manuais gramaticais. O seu uso é facultativo, mais convén facerse servir del cando sexa pertinente. Podemos esquematizar as regras do seu emprego do seguinte modo:

1. Uso preposicional: é o máis frecuente.

    a. infinitivos introducidos por unha preposición (cláusulas completivas ou finais)
  • É un bo día para irmos de excursión.
  • Teñen os labios cheos de chocolate por non lavaren a boca

2. Uso como suxeito

    a. Verbos impersoais cun infinitivo como suxeito
  •  Convén teres unha resposta preparada.
  • Cómpre levardes o asunto con discreción.
  • Gústame termos este bo ambiente na casa.

    b.  Construcións impersoais co verbo ser e SA/SN
  • Sería bo preparardes a reunión de antemán, non?
  • É mágoa non quedardes máis tempo connosco.Ningún comentario: