martes, 9 de novembro de 2010

'ca', 'que'

O segundo termo da comparación pódese introducir en galego con ca e que, mais o seu uso non é idéntico.

Todos os segundos termos poden ser introducidos con ca (e o mesmo coma). Porén, só é absolutamente obrigatorio cando o segundo termo da comparación é un pronome persoal, en cuxo caso toma a forma obxecto (de facto só acontece con min e ti).

O uso de que (e por tanto tamén  como) abrangue tamén todos os casos, excepto precisamente cando se trata de pronomes persoais.
  • Ten máis amigos ca /que ningún outro rapaz na aldea
  • É máis alta ca / que o resto das súas compañeiras
  • Ten máis amigos ca / *que ti

Porén, en usos fóra da comparación, non se usan nin ca nin coma.

Cando o segundo elemento da comparación, úsase do que:
  • Sabe máis do que parece
O conector ca admite contraccións co artigo definido: có, cá, cós, cás (mais non é obrigatorio)
  • Corría máis có / ca o demo

En portugués, o uso de do que é normal en todos os contextos comparativos; ademais, non aparece nunca a forma obxecto do pronome :
  • Ele tem mais amigos do que nimigos

Ningún comentario: