martes, 9 de novembro de 2010

'cumpre', 'cómpre'

O verbo cumprir ten dous significados en galego:

1. levar a cabo algo que se tiña proposto ou planificado, realizar. Neste caso é un verbo que se conxuga en todas as persoas.
  • O meu pai sempre cumpre as súas promesas

2. ser preciso, haber que. Neste caso é un verbo impersoal que só se conxuga na terceira persoa do singular.
  • Cómpre ser fiel aos principios

O importante é que na forma 2, o verbo mostra unha forma no presente de indicativo cómpre, mentres que no uso 1 é cumpre, como se ve nos dous exemplos anteriores.

Doutra banda, distínguese ortograficamente entre cómpre xa sinalado e compre, que é presente de conxuntivo do verbo comprar, tal como aparece respectivamente nestes dous exemplos:
  • Cómpre estar atento ás súas decisións
  • Espero que compre o que lle convén

En galego enxebre, hai ademais unha diferenza fonética importante. Dunha banda, cómpre ten vogal aberta, mentres que compre a ten fechada.

Ningún comentario: