venres, 12 de novembro de 2010

Cláusulas condicionais: tipo II (hipotéticas)

Este segundo tipo de condicionais introducen o factor hipótese, como xa se viu. Do punto de vista gramatical, estas cláusulas son máis complexas porque a oración principal admite, ademais dos tempos de pasado propios da hipótese, tamén os de presente. Obsérvense estes dous exemplos:
  • Se non aprobas o exame, eu axúdoche coa recuperación
  • Se non aprobases o exame, eu axúdoche coa recuperación
  • Se non aprobases o exame, eu axudaríache coa recuperación

A diferenza entre as tres oracións xace, precisamente, no grao de probabilidade de aconteza o aprobado dunha banda e da "disposición" para axudar. Con todo, o tempo por antonomasia da cláusula condicional hipotética é o pretérito de conxuntivo (véxase sobre isto as aclaracións arredor do seu uso).

En portugués úsase como nexo nestas oracións condicionais hipotéticas caso co pretérito de conxuntivo, o cal tamén pode ser utilizado en galego:
  • Díxenlle que me consultase, caso non entendese o texto.

Ademais, como xa ficou visto nas oracións condicionais reais, a cláusula principal pode levar futuro; neste caso, o futuro é substituído polo tempo condicional:
  • Se tes/tiveres dúbidas, heicho explicar eu.
  • Se tiveses dúbidas, explicaríacho eu.
Pódese resumir  no seguinte cadro:

___________________________________________________________________
                                 C. CONDICIONAL                           C. PRINCIPAL       __  _
se                             imperfecto conxuntivo                        imperativo
                                                                                   presente indicativo
                                                                                        condicional
___________________________________________________________________
a menos que              imp. conx.                                 presente indicativo
                               inf. conxugado                                 condicional
___________________________________________________________________
caso                           imp. conx.                                     imperativo
                                                                                   presente indicativo
                                                                                        condicional
___________________________________________________________________                                             

Eis algúns exemplos:
  • Se falases moitos idiomas, poderías aproveitalo.
  • A menos que estiveses bébedo, non entendo ese teu comportamento.
  • Caso o elevador non funcionase, utilicen as escaleirasNingún comentario: