venres, 12 de novembro de 2010

Expresión do futuro

Para expresar tempo futuro, o galego sérvese de varias posibilidades.

(a) o tempo futuro:
  • Cando case, terei moitos fillos.

(b) o futuro analítico coa perífrase ir + INF
  • Vou ter que reparar o auto un día destes.
  
(c) coa perífrase haber + INF. En moitos casos, esta perífrase úsase moito para a expresión de obrigas, mais o seu valor de futuro é tamén presente.
  • Heiche dar un bo consello.

(d) o tempo verbal presente úsase moi frecuentemente para expresar tempo cronolóxico futuro
  • Mañá falo con eles e xa che digo algo.
As diferenzas entre b) e d) son mínimas. Apenas d) fai referencia a un futuro moi próximo, aínda que nos máis dos casos (b) e (d) son intercambiábeis.

A diferenza entre a) e b) pode vir dada por varios contextos:

- dunha banda, unha diferenza estilística, onde (a) é máis formal ca (b)
- outros usos de (a) fóra do futuro (véxase)
- (a) ten un valor de predición, ameaza, etc. que (b) non ten, moi a miúdo co adverbio xa:
  • Xa virás a me pedir perdón.
  • Xa o entenderás cando teñas idade.

Ningún comentario: