venres, 29 de xaneiro de 2010

"cantara" ~ "cantase"

En galego estas dúas formas non son alternativas como acontece en castelán.

CANTARA corresponde ao prepretérito de indicativo, un tempo que en galego é simple, equivalente en castelán a había cantado e en portugués a tinha cantado (cantara en portugués é arcaico).

CANTASE corresponde ao pretérito de subxuntivo ou conxuntivo e ten a mesma forma en portugués (alén da mudanza ortográfica: cantasse), mais en castelán admite dúas formas: cantara ou cantase. Esta alternancia castelá aplícase incorrectamente ao galego, de modo que se di:
  • *Sería mellor que compraras uns doces para os convidados.
En troques, o correcto é:
  • Sería mellor que comprases uns doces para os convidados.
Convén por tanto ter presente as equivalencias:

 

Ningún comentario: