venres, 29 de xaneiro de 2010

Uso de "x"

Este grafema ten dous valores principais. O primeiro é /S/:
 • xente
 • xurdir
 • teoloxía
 • cirurxián
 • baixo
O segundo é /ks/. Aparece nalgúns casos que non coinciden co castelán (mais si co portugués) como:
 • taxa
 • Bruxelas
Cando se dá o encontro de dous xis nunha mesma palabra, onde teñen cadansúa pronunciación, o que debía soar /ks/ escríbese como (así e todo, é posíbel usar dous "x" en moitas destas palabras)
 • esixir (exixir)
 • osíxeno (oxíxeno)
 • esaxerar
 • esexese
Non é o caso do verbo expor/expoñer no pasado, onde ambos os xis se manteñen:
 • expuxen, expuxeches, expuxo, etc.
Non hai "x" senón "s" en:
 • estraño
 • estranxeiro
 • escusa
 • escusado
 • estender (mais extensión, extenso)
 • Estremadura
 • escavar
Obsérvese a diferenza entre esperto ('que espertou') e experto ('con experiencia')

Polo demais, o uso de "x" culto adoita coincidir co castelán e o portugués.

É importante facer notar que a equivalencia do /S/ galego co /x/ non é sempre automática. Eis algúns exemplos en que o galego presenta /S/ onde o castelán presenta /dZ/:
 • xa
 • cónxuxe
 • proxecto
 • traxecto
 • inxección, inxectar
 • abxecto
 • exección

Ningún comentario: