venres, 29 de xaneiro de 2010

Obxecto directo de persoa con "a"

Unha das cuestións máis complicadas na lingua galega é o uso da preposición a co obxecto directo (OD) referido a persoa. En xeral, os falantes comúns tenden a usala igual que se fai en Castelán, cando isto non é correcto. Doutra banda, non se usa igual que noutras linguas, como francés ou catalán, mais tampouco como en portugués, que prescinde da preposición nos máis dos casos.

Véxase o relativo á estrutura dos sintagmas proxección dun nome para unha mellor comprensión do que vén a seguir.

Por tanto, trataremos de estabelecer as normas que rexen o uso desta preposición co obxecto directo.

1. Úsase a preposición

a. Cando o OD é un nome propio
 • Saúda a María, ho.
      Mais se o nome propio leva artigo definido (SD), daquela non se engade preposición (vid. abaixo 2.c):
 • Coñeces o Pedro? e non *Coñeces ao Pedro?
b. Cando o OD é un pronome
 • Non coñecín a ninguén pola rúa
 • Viches a alguén na praza
 • Saudeivos a vós, non recordas?
 • Respecta a quen che axuda.
 • Atende primeiro a estes, que teñen présa. 
c. Cos nomes de parentesco cando van introducidos só polo posesivo, sen artigo:
 • Coñecín a teu pai o outro día, mais: Coñecín o teu pai o outro día.
 2. Omítese a preposición

a. Cun SN
 •  Coñezo xente que é moi hábil para estas cousas.
 • Contratei traballadores da aldea veciña.
b. Cun SQ
 • Vin uns nenos aí fora
 c. Cun SD (excepto se se tratar dun pronome,vid.1.b)
 • Vouche presentar o meu socio.Ningún comentario: