martes, 26 de xaneiro de 2010

Femininos en -oa / -ona

A regra xeral é que o feminino das palabras rematadas en -ón sexa -oa:
  • patrón > patroa
  • anfitrión > anfitrioa
  • campeón > campeoa

Ora ben, cando se trata de termos pexorativos ou despectivos, mantense -ona:
  • zoupón > zoupona
  • lambón > lambona
Isto é así na lingua estándar, mais pode acontecer que nas falas se utilice tamén no segundo caso -oa. Porén, este trazo non pode ser reflectido na lingua escrita.

Ningún comentario: